Religion: Going Public

PIN

Eksperimentelt samarbeid med bloggen; Religion: Going Public.

Illustrasjoner som er frittstående «tekster» som kan tolkes annerledes av en rekke lesere. Temaene for illustrasjonene er satt i samarbeid med redaksjonen til Religion: Going Public.

Blasfemi
Blasfemi: Media og religion. Religion: Going Public
Blasfemi
Blasfemi. Religion: Going Public
Sivilisasjonskonflikt?
Sivilisasjonskonflikt? Religion: Going Public
Le eller dø. Religion: Going Public

 

Religion: Going Public har som siktemål å formidle ny forskning til et bredt publikum, drøfte religionens plass i offentligheten, samt delta i – og bidra med kunnskap til – offentlig religionsdebatt. Med et geografisk hovedfokus på Norge, Skandinavia og Europa vil bloggen sette søkelyset på interaksjon mellom religion og samfunnet og hvordan denne dynamikken bidrar til endring. Målsetningen vår er å bidra til den offentlige religionsdebatten med relevant, stimulerende og forskningsbasert kunnskap.

Les mer om prosjektet her.