Illustrasjoner til strategiplan for Ski Kommune

PIN Strategiplan for Ski Kommune

Illustrasjoner for strategiplanen i Ski Kommune; «Sammen om en SKIkkelig god oppvekst» .

Illustrasjon: Øyvind Westgård
«Barnehager og skoler er arenaer der alle barn og unge befinner seg, og det er med utgangspunkt i barnehagene og skolene barn og unge skal få hjelp og støtte til utvikling, læring og det å mestre livet.»
Ill: For Ski Kommune/ Øyvind Westgård
«Utvikling av grunnleggende ferdigheter innebærer å bygge stein på stein.
I grunnskolen er de grunnleggende ferdighetene sentrale elementer i alle fag.»
«Utvikling av grunnleggende ferdigheter innebærer å bygge stein på stein. I grunnskolen er de grunnleggende ferdighetene sentrale elementer i alle fag.»
Ill: Øyvidn Westgård
«I samarbeid med foresatte skal barnehagen og skolen forberede barn og unge på et godt voksenliv med de muligheter og utfordringer det gir.»
Ill: Øyvind Westgård
«Godt forebyggende arbeid
krever at kommunen starter tidlig og tenker og handler langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et
inkluderende oppvekstmiljø.»
Du kan også kanskje like:
Illustrasjoner til alle flater
Presentasjoner og årsrapporter