Fagbøker

Jeg har illustrert flere fagbøker. Å berike teksten i lærebøker med illustrasjoner, gjør bøkene mer tilgjengelig og gir leseren bedre mulighet til å huske hva han har lest.    
×

Comments are closed.